lipu Soku pi tenpo 2022-06-04 — toki nanpa pi sike tu

English version

o sona e ni: mi sitelen e lipu ni la, mi nasa. ken la, nimi li pakala.

toki Lisapu en toki Sukimu li pona ala tawa ilo sin. sitelen pi toki Wepasenpali li sama. sina wile kepeken e toki Wepasenpali tawa anpa pi ilo sin anu seme?

mi wile pakala e toki Lisapu tawa ike. toki ni li lon ala la, jan li pakala ala.

selo sitelen

ilo sijelo

lipu lili

"ma o, toki!"

(fn.export (main.)
  (trace "ma o, toki!"))

linja ijo en sitelen wan

(fn.export (main.)
  (let (toki.[]u32 't 'o 'k 'i '!))
  (trace toki))

o pana e suli pi linja wan tu

(fn (suli-pi-linja.real x.real y.real z.real)
  (ret (sqrt (+ (* x x) (* y y) (* z z)))))

(fn.export (main.)
  (trace (suli-pi-linja 0.0 0.5 1.0))) ; pana ~1.118

o nanpa e linja sitelen pi toki Si

(fn (strlen-mi.uint linja.&u8)
  (let (a.uint 0))
  (while (^ linja a) (: a (+ a 1)))
  (ret a))

(fn.export (main.)
  (trace (strlen-mi "suli pi sitelen ni li seme?"))) ; pana 27